KHÓA HỌC
GIÁO DỤC KHÁC BIỆT VÀ ĐỘC ĐÁO

ROBOTICS

Bé sẽ thấy bức tranh về cách thức thế giới hiện đaị vận hành và hiểu vai trò của robotics trong thế giới hiện đại là vô cùng cần thiết.

ZEN DRAWING

Bé sẽ đập tan mọi suy nghĩ giới hạn. Não bé sẽ được tiếp nhận, xử lý thông tin hình ảnh nhanh hơn, từ đó khám phá tiềm năng, năng lực của bé.

STEM

Bé học kiến thức theo cách tiếp cận liên môn thay vì tách biệt từng môn và có thể vận dụng giải quyết các vấn đề trong thực tiễn cuộc sống.

ART & CRAFT

Bé phát triển óc thẩm mỹ và kích thích sự sáng tạo. Bé sẽ có khái niệm về cái đẹp, yêu cái đẹp và tạo ra các sản phẩm đẹp để làm phong phú cuộc sống.

KUMON

Bé sẽ học và tiến bộ theo tốc độ riêng. Bé không lo bị so sánh với các bạn, được phát triển các kỹ năng và giúp tối đa hóa tiềm năng của bé.

BABY CHESS

Bé học cờ vua theo hình thức độc đáo, xây dựng sự tự tin từ bên trong, phát triển tư duy độc lập và phản biện, hình thành các thói quen tư duy tốt.

ĐƯỢC TRẢI NGHIỆM RẤT NHIỀU HOẠT ĐỘNG ĐẶC BIỆT

Các bé sẽ được trải nghiệm rất nhiều những khu vực chơi và hoạt động thể chất – giáo dục tốt nhất, tạo nền tảng cho tương lai.

ĐƯỢC TRẢI NGHIỆM RẤT NHIỀU HOẠT ĐỘNG ĐẶC BIỆT

Các bé sẽ được trải nghiệm rất nhiều những khu vực chơi và hoạt động thể chất – giáo dục tốt nhất, tạo nền tảng cho tương lai.

ĐĂNG KÝ NGAY

2 + 13 =

Gắu gấu bông * mô hình quận 10